Informácie v súlade s oddielom 5 TMG:

Kleinfeldt GmbH
Dietkircher Strasse 3 (Slovenský)
65552 Limburg – Eschhofen

Zastúpení:

Vedúci spoločnosti Torsten Kleinfeldt

Kontakt:

Telefón: +49 6128 60 50 30
Fax: +49 6128 60 50 313
E-mail: info@kleinfeldt-gmbh.de

Zápis do registra:

Zápis do obchodného registra.
Registrovať súd:AG Wiesbaden
Registračné číslo: HRB-16782

Dph:

Identifikačné číslo dane z pridanej hodnoty podľa oddielu 27 a zákona o dani z pridanej hodnoty:
DE 113 531 028

Informácie o profesionálnom insinuating poistenie

Názov a sídlo poisťovateľa:
Aliancie

Rozsah poistenia: Nemecko

Sporov

Európska komisia poskytuje platformu na riešenie sporov online (RSO): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Naša e-mailová adresa sa nachádza v hornej časti odtlačku.

Nie sme ochotní ani povinní zúčastňovať sa na konaniach o riešení sporov pred spotrebiteľským rozhodcovským senátom.

Zodpovednosť za obsah

Ako poskytovateľ služieb sme povinní dodržiavať § 7 (1) Spoločnosť TMG je zodpovedná za svoj vlastný obsah na týchto stránkach v súlade so všeobecnými zákonmi. Podľa oddielov 8 až 10 TMG však my ako poskytovateľ služieb nie sme povinní monitorovať prenášané alebo uchovávané informácie tretích strán ani vyšetrovať okolnosti, ktoré naznačujú nezákonnú činnosť.

Povinnosti odstrániť alebo zablokovať používanie informácií v súlade so všeobecnými právnymi predpismi zostávajú nedotknuté. Zodpovednosť v tejto súvislosti je však možná len od okamihu poznania konkrétneho porušenia. Ak sa dozvieme o takýchto porušeniach, okamžite odstránime tento obsah.

Zodpovednosť za odkazy

Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv. Preto nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za tento obsah tretích strán. Príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok je vždy zodpovedný za obsah prepojených stránok. Prepojené stránky boli kontrolované z dôvodu možného porušenia právnych predpisov v čase prepojenia. Nelegálny obsah nebol rozpoznateľný v čase prepojenia.

Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránok však nie je primeraná bez konkrétnych údajov o porušení zákona. Ak sa dozvieme o akomkoľvek porušení zákona, okamžite odstránime takéto odkazy.

Copyright

Obsah a diela vytvorené prevádzkovateľmi stránok na týchto stránkach podliehajú nemeckému autorskému právu. Duplikácia, úprava, distribúcia a akýkoľvek druh využívania mimo hraníc autorských práv si vyžadujú písomný súhlas príslušného autora alebo tvorcu. Sťahovanie a kópie tejto stránky sú povolené len na súkromné, nekomerčné použitie.

Pokiaľ prevádzkovateľ nevytvorí obsah tejto stránky, rešpektujú sa autorské práva tretích strán. Ako taký je označený najmä obsah tretích strán. Ak sa napriek tomu dozviete o porušení autorských práv, vezmite prosím na vedomie. Ak sa dozvieme o akýchkoľvek porušeniach, okamžite odstránime takýto obsah.